Shopping Cart

Obiective

Obiectivele Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină

ASRM îşi promovează misiunea prin realizarea următoarelor obiective:

  • Promovarea şi reprezentarea intereselor educaţionale, profesionale, sociale, culturale, morale şi economice ale studenţilor, atît în cadrul vieţii universitare, cît şi în contextul societăţii Republicii Moldova şi europene;
  • Contribuirea la edificarea morală, profesională, socială, culturală şi economică a studenţilor, în spiritul tradiţiei universitare autohtone, pentru a oferi societăţii personalităţi integre;
  • Reprezentarea corectă şi eficientă în procesul de administrare instituţională şi financiară a studenţilor ca partener egal în procesul decizional, la orice nivel unde studentul este partener;
  • Promovarea culturii asigurării calităţii în instituţia de învăţămînt superior prin participarea la procesul de îmbunătăţire a curricula universitare; de predare – cercetare – evaluare a studenţilor din universitate;
  • Oferirea metodelor de educaţie non-formală prin realizarea şi sprijinirea de proiecte şi programe socio-profesionale şi culturale pentru studenţi;
  • Sprijinirea activităţii legislativ – normative care vizează drepturile studenţilor în toate domeniile de activitate
  • Identificarea problemelor specifice studenţilor din instituţia de învăţămînt superior şi stimularea participării tuturor studenţilor atît în activitatea studenţească, cît şi în procesul de luare şi implementare a deciziilor;
  • Stabilirea de relaţii cu orice organizaţie din ţară sau din străinătate care are scopuri similare cu cele ale ASRM;
  • Participarea în procesul de luare a deciziilor în domeniul învăţămîntului superior la nivel local şi central (Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tineretului şi Sportului, Consiliul Rectorilor din RM, alte instituţii).