Shopping Cart

Documente

 

 

Carta instituției publice USMF

Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014

Codul moral al USMF

Manual de identitate vizuală

GHID privind aprobarea proiectului de cercetare şi a temei tezei de doctor în ştiinţe în cadrul Şcolii doctorale în domeniul Ştiinţe medicale

GHID de redactare a tezei de doctorat şi a rezumatului Chişinău,

METODOLOGIA de organizare a procesului de susținere finală a tezei de licență în a.u. 2019-2020

Ordin cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare

REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ŞCOLII DOCTORALE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚE MEDICALE

REGULAMENTUL cu privire la elaborarea și susținerea tezei de licență în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

REGULAMENT INSTITUȚIONAL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Senatului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A UNIVERSITĂŢII DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN PERIOADA 2011–2020