Shopping Cart

Misiune

Misiune

Misiunea activităţii ASRM constă în :

a) educarea studenţilor în baza valorilor democratice;

b) cultivarea cetăţeniei active, inteligente, a cetăţenilor responsabili, capabili să satisfacă nevoile individuale şi societale;

c) formarea tinerii generaţii din Republica Moldova în spiritul solidarităţii, libertăţii şi a încrederii în viitorul propriu.