Departamentul Relaţii Externe

Direcția asigură colaborarea şi schimbul de experienţă cu alte asociaţii studenţeşti, instituții medicale de peste hotarele ţării. La moment ASRM a devenit membru al următoarelor organizații studențești medicale internaționale: IFMSA, EMSA, FASMR.

Sunt organizate schimburi de experiență ca: Transmed România, Bimco și ViaMedica – Ucraina, Twinning - EMSA Germania.

De asemenea, se mențin relații de cooperare cu asociaţiile similare din alte universităţi din țară, cum ar fi: CNOSM – din care fac parte 11 universități din Republica Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei ș.a.