Departamentul Resurse Umane și Voluntariat

  • Asigură transparența și imparțialitatea desfășurării examenelor la științele clinice și preclinice, realizată prin prezența observatorilor din rândul studenților și rezidenților la examene și reexaminări;
  • Realizează numeroase sondaje în rândul studenților referitor la calitatea studiilor, la modificările programelor analitice,
  • Colectează, analizează și înaintează propunerile din partea studenților;
  • Contribuie la modificarea programelor analitice cu trecere la metoda test-editor de examinare a studenților, realizată în colaborare cu administrația.