Departamentul Proiecte

Desfășoară proiecte sociale și diverse acțiuni de promovare a modului sănătos de viață.
Până în prezent ASRM a organizat următoarele proiecte la nivel de Republică:

• ”Mă lepăd”
• ”Cu mintea trează”
• ”Să oprim tuberculoza cu eforturi comune”
• ”Bazele ajutoruui medical în licee”.